Sisukord:

 1. Sissejuhatus andmebaasidesse ning SQL päringukeelde
 2. Andmebaasi loomine ja kustutamine ning andmetüübid
 3. Tabelite loomine, muutmine ja kustutamine ning andmete sisestamine
 4. Andmete pärimine, järjestamine ja filtreerimine
 5. Aliased ja väärtusavaldised ning andmete teisendamine
 6. Andmete agregeerimine
 7. Tabelite sidumine
 8. Tingimusavaldiste koostamine
 9. Vaadete loomine, muutmine ja kustutamine
 10. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport
 11. Tabelite ühendamine
 12. Matemaatilised funktsioonid
 13. Tekstifunktsioonid
 14. Kuupäeva ja ajafunktsioonid
 15. Järjestamisfunktsioonid
 16. Analüütilised funktsioonid
 17. Alampäringud
 18. Kokkuvõte


SQL e-koolitused leiate siit.