Õppe sisu:

 1. Sissejuhatus andmebaasidesse ning SQL päringukeelde
 2. Andmebaasi loomine ja kustutamine ning andmetüübid (DATABASE, CREATE, DROP, CHAR, DECIMAL, INT, DATE)
 3. Tabelite loomine, muutmine ja kustutamine ning andmete sisestamine (USE, IDENTITY, TABLE, INSERT, PRIMARY KEY, UPDATE, DELETE, DROP)
 4. Andmete pärimine, järjestamine ja filtreerimine (SELECT, FROM, ORDER BY, WHERE, BETWEEN, AND, OR, LIKE, IN, IS NULL)
 5. Aliased ja väärtusavaldised ning andmete teisendamine (AS, CAST, CONVERT)
 6. Andmete agregeerimine (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING)
 7. Tabelite sidumine (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN)
 8. Tingimusavaldiste koostamine (CASE WHEN, THEN, ELSE, END)
 9. Vaadete loomine, muutmine ja kustutamine (VIEW, ALTER, DROP)
 10. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
 11. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 12. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
 13. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
 14. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
 15. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
 16. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
 17. Alampäringud