Soovitused ja tagasiside koolitusel osalejatelt:

"Üle pika aja parim turul pakutav praktilise ülesehitusega SQLi alg-ja keskastme iseseisev koolitus, mis on kaasahaarav, mitmekülgne ja reaalsete kõnetavate näidetega. Koolitaja suulised selgitused videos kui materjalides on lihtsad ja arusaadavad. Hea, et saab endale sobival hetkel vaadata videot, lugeda materjale ja seejärel testida nii teoreerilisi teadmisi kui praktilisi oskusi. Koolitajaga paralleelselt videos oli väga hea teha teises arvutiaknas ise test andmebaasi päringuid ja panna video pausile ja kerida tagasi kui ei jõudnud järgi või oli soov ise pusida.
Iga mooduli lõpus teemat kokkuvõtvad testid olid põnevad, vaheldusrikkad, nutikad. Hea, et olid piirangud järgmisesse moodulisse edasiliikumiseks kui pole läbitud edukalt eelnev moodul, kuna see tiivustas pingutama ja hakkama saama iseseisvalt. Edasi sooviks veel harjutada, et saada kindlamaks päringute tegemisel." - Margit

"Suur aitäh väga sisuka koolituse eest! Koolitus kattis minu jaoks kõiki vajalikke teemasid, mida andmeanalüüsi tehes tarvis on. Meeldisid lühikesed õpetusvideod ning selgelt ja loogiliselt koostatud kirjalikud õppematerjalid. Olen koolitusega rahul ja soovitaksin kindlasti teistelegi, kes puutuvad tööl kokku suurte andmemahtudega." - Anna-Liisa 

"Väga kasulik koolitus. Kõik teemad on väga hästi ja põhjalikult seletatud. Kursus annab ülevaadet kõigi SQL-i baasteadmiste ja -oskuste kohta ning sisaldab palju huvitavaid praktilisi ülesandeid." - Ksenia

"Väga meeldis et moodulid on lühikesed ja konkreetsed. Nii on neid hea jälgida ja kaasa mõelda. Samuti väga hea, et on video ja tektsifail mida saab paralleelselt jälgida." - Gerly

„Koolitused on väga hästi üles ehitatud. Selgitused on lihtsasti arusaadavad ning juures
olevad videod on kindlasti heaks abiks kursuste läbimisel. Harjutusülesanded kinnistavad ka uued teadmised veel paremini ning kuna koolitusmaterjalid on allalaetavad, siis saab neid ka tulevikus kasutada. Kindlasti soovitan kõigile, kes tahavad andmebaaside ja SQLiga tutvust teha - 5/5!!“ – Risto

„Liis oskab esialgu keerulisena paistvad asjad väga lihtsalt lahendada, selgeks teha - julgen vägagi soovitada!“ – Gert-Kristjan

"Väga hea koolitus! Materjalid selgitavad teemat väga hästi ning teevad kõik arusaadavaks. Väga rahul!" - Lembe

"Mulle meeldis, et koolitus oli hästi üles ehitatud ning et moodulite ülesanded olid praktilise väljundiga." - Martin

"Väga hea, selge ja lihtsa ülesehitusega kursus. Iseseisvalt lahendatavad ülesanded olid väga põnevad." - Liisi 


„Olen väga rahul! Loogiline ülesehitus ja arusaadavad selgitused. Meeldis, et õppematerjalid on nii videona kui ka tekstina olemas. Aitäh!“ – Silja

„Mul puudus varasem kokkupuude SQLiga ning väga hea oli videosid vahepeal peatada ja vajadusel tagasi kerida (ei usu, et oleksin saanud sama palju õpperuumi koolitusest, kus on teine tempo ja õpetajat ei saa nii-öelda tagasi kerida). Peamiselt õppisin videode põhjal, milledest tegin endale põhjalikud märkmed, omakorda millede põhjal oli parem ülesandeid lahendada.“ – Marianne

„Liis! Sa oled suurepärase koolitusprogrammi loonud. Mul on juba tööl süntaksi lugemine ja sellest arusaamine väga palju lihtsamaks muutunud. Kniks ja kummardus! (mina isiklikult piiraks katsete arvu ja seaks lävendi nt 90% peale, ma igat koodijuppi ei proovinud ise sql-is. Survesta rohkem!)“ – Siim

„Koolitus on väga põnev ning kaasahaarav ja harjutuste tegemiseks tasuks kindlasti aega varuda, sest pooleli on seda raske jätta. :)“ – Inga

„Liis oskab Excelit professionaalsel tasemel. Anna ainult data ja suudab leida ideaalseid lahendusi, mille peale ise ka ei tule. Ta tegi Excelis mu aasta eelarve süsteemi, koos hulgaliste valemite ja võrranditega. Ma kindlasti soovitan Liisi poole pöörduda, kui on vaja Exceli koolitusi või abi.“ – Diana

„Suurepäraselt üles ehitatud koolitus, moodulid on järjestatud loogiliselt ning õppematerjal on koostatud selliselt, et ka täiesti algajad saavad iseseisvalt väga hästi hakkama. Eriti aitasid edasi videod, mis tegid arusaamise ning õppimise lihtsamaks. Sain sellest koolitustel palju rohkem, kui arvasin. Kindlasti soovitan ka teistele :)“ – Kätlin

„Parim viis igasuguse IT õppimiseks.“ – Monika

„Väga asjalik ja mõnusalt jälgitav koolitus oli. See on suur kunst lihtsalt asju seletada. Hea ülesehitus - normaalse pikkusega video, kohe sama materjal kirjalikult, pluss testid, et kinnistuks ja arusaadavad näited. Olen varem SQL-i omal käel õppinud ja kuskil koolitusel käinud, mis kestis mitu päeva ja kus ma ei õppinud mitte midagi - tekkis lausa vastumeelsus. Põhitõed olid omandamata, mistõttu SQL-i kirjutamise osas mul on olnud aastaid tõrge. Nüüd aga sain aru, millest ma varem aru ei saanud ja kus kinni jooksin, ning olen igati positiivselt meelestatud, et hakata aktiivselt edaspidi SQL-i kirjutama. Suur tänu! :)“ – Caroline

„Suur tänu väga lihtsalt üles ehitatud ja hästi omandatava koolituse eest. Minu esimene kokkupuude SQL-ga ja arvan et täiendan ennast edasi. :)“ – Anneli

„Koolitus ise on super ja andis hästi teadmisi täiesti algajale. Läbisin algajate oma ja sain juba hakata igapeva töös lihtsamate päringute koostamist tegema. Hea ongi seal väike paus jätta, kinnistada ja siis edasijõudnute oma ette võtta. Olen saanud ka mõned korrad vanadele olijatele paar head nippi juurde anda ;) Ainuke, mis natukene häirib on see moodle keskkond. Testide ja ülesannete tegemisel on ta natukene kopakas mugavaks töötamiseks. Näiteks linnukesega märgitavate väljade puhul, kui scrollid edasi, võtab kohe järgmise välja valituks. Eks siin ole oma tähelepanu ka oluline. Muidu aga kiidusõnad ja SQL käsiraamat on saanud uhke koha töölaual :) Suured tänud!!!!“ – Laura

„Väga põhjalik koolitus koos näidete (mida millisel juhul kasutada) ja praktiliste harjutustega.“ – Thea

„Ainuke selle laadne eestikeelne koolitus algajatele. Ülesanded on nutikalt koostatud.“ – Jarmo

„Koolitus on hästi läbimõeldud ja lihtsalt ning arusaadavalt ülesehitatud. Videod olid hea tempoga ja paraja pikkusega. See andis võimaluse samal ajal ise videos näidatud päringute kirjutamist kaasa teha. Samuti meeldis väga, et kõiki teste ja ülesandeid sai mitu korda läbida, sest see tekitas pingevaba meelestuse.“ – Eva-Kristina

„Igati hea koolitus SQLiga alustajatele. Väga arusaadavad ja lühikesed õppevideod koos toetava materjaliga ning praktilised ülesanded õpitu kinnistamiseks. Hästi jälgitav ülesehitus.“ – Karen

„Kõik oli üldjoontes arusaadav, mitte tingimata lihtne, aga eks vajab harjutamist ja praktikas kinnistub. Aitäh!“ – Peeter

„Koolitus on väga sujuva ülesehitusega. Õppematerjalid on tõsiselt informatiivsed, kuid samas lihtsasti arusaadavad. Super!“ – Hannes

„Väga hea koolitus neile, kellel ei ole olnud varasemat kokkupuudet SQL-iga. Videod lühikesed ja arusaadavad, materjalid loogilised.“ – Egle

„Meeldis, et kogu koolitust sai teha endale sobival ajal. “ – Merilin

„Väga hea koolitus kui soov päris nullist alustada ja eelnevad teadmised SQL kasutamisest puuduvad. Koolituse õppematerjal on koostatud selgesõnaliselt ja üheselt arusaadavalt. Meeldis videomaterjal, kus võimalik paralleelselt programmis kaasa teha ja mõelda. Tervikuna saab kindlasti kätte algteadmised ja vajaliku materjali, kust õpingutega edasi liikuda.“ – Kaiu

„Väga meeldis. Videod toetavad kirjalikku materjali ja vastupidi. Head lihtsad näited.“ – Ines

„Videod olid väga head nii sisu kui presenteerimise vaates. Väga vahetud ja loomulikud. Nüüd vaja vaid praktiseerida.“ – Egert

„Algajale annab kursus sissevaate, kuidas SQL keeles toimetada, kuid ka sellest võiks aimu anda, kust andmetabeleid saada, kuidas neid importida ning kuidas kohendatud tabeleid ja loodud vaateid kasutada. SQL keskkond on kasulik andmete korrastamiseks ja vaadete loomiseks, kuid andmeanalüüsiks tuleks muid tarkvarasid kasutada.“ – Joonas

„Head selged videod, hästi koostatud õppematerjal.“ – Maive

„Väga mõnus on materjali omandada, kui teste saab teha mitmeid kordi, ilma et tekiks üleliigset pinget.“ – Gilje

„Väga hästi üles ehitatud. Lihtne läbida, aga samas saab kõik päringute ülesehitamised ise läbi teha ja materjalid hilisemaks tööks.“ – Rain

„Väga mõnus ja piisava ajavaruga.“ – Birgit

„Väga hea koolitus. Kõik on lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletatud.“ – Kai

„Väga mugav on kaasa teha ja kõik oli väga hästi lahti selgitatud, aitäh!“ – Ingrid

Kliendid: