Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • loob, muudab ja kustutab andmebaase, tabeleid ja vaateid;
 • kirjutab SQL päringuid, ühendab tabeleid ning järjestab, agregeerib ja filtreerib saadud andmeid;
 • kasutab funktsioone ning väärtus- ja tingimusavaldisi.
Õpingute alustamise tingimused:
 • Omate ligipääsu arvutile ja internetile.
 • Hindate oma arvuti seisukorda ja jõudlust heaks (näiteks mängib see videosid hakkimiseta).
 • Olete valmis panustama ligikaudu 20 tundi oma aega.

Õppe sisu:

 1. Sissejuhatus andmebaasidesse ning SQL päringukeelde
 2. Andmebaasi loomine ja kustutamine ning andmetüübid (DATABASE, CREATE, DROP, CHAR, DECIMAL, INT, DATE)
 3. Tabelite loomine, muutmine ja kustutamine ning andmete sisestamine (USE, IDENTITY, TABLE, INSERT, PRIMARY KEY, UPDATE, DELETE, DROP)
 4. Andmete pärimine, järjestamine ja filtreerimine (SELECT, FROM, ORDER BY, WHERE, BETWEEN, AND, OR, LIKE, IN, IS NULL)
 5. Aliased ja väärtusavaldised ning andmete teisendamine (AS, CAST, CONVERT)
 6. Andmete agregeerimine (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING)
 7. Tabelite sidumine (JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN)
 8. Tingimusavaldiste koostamine (CASE WHEN, THEN, ELSE, END)
 9. Vaadete loomine, muutmine ja kustutamine (VIEW, ALTER, DROP)
 10. Kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. 
Lõpetamise tingimused:
 • Koolituste edukaks läbimiseks on vaja kõik testid sooritada 90% ja ülesanded 100% tulemusele.
 • Eduka läbimise korral väljastatakse õppijale tunnistus.
 • Osalise läbimise korral väljastatakse tõend.

SQL e-koolituse edasijõudnutele leiate siit.
Algajate ja edasijõudnute koolitused saate korraga läbida siin.