Minu eesmärgiks on aidata inimestel arvutialaste koolituste kaudu võimalikult efektiivselt omandada uusi tehnilisi teadmisi ning seeläbi suurendada oma eeliseid tööturul.
LT Koolitused OÜ on positiivselt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedihindamise õppekavarühmas andmebaaside ja võrgu disain ning haldus.

LT Koolitused OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
NB! Alates märtsist 2024 ei rahasta Töötukassa e-koolitustel osalemist!

Õppijal on võimalik saada tulumaksutagastust kulutatud summadelt vastavalt Tulumaksuseadusele.