TULEKUL veebruaris 2020!

Kui soovite saada teavitust edasijõudnute SQLi e-koolituse valmimise kohta, siis palun jätke oma kontaktandmed allolevasse vormi.
Email again:
Soovin teavitust

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • piirab päringu tulemusi ja ühendab tabeleid;
 • kasutab matemaatilisi, teksti, kuupäeva ja aja, järjestamise ning analüütilisi funktsioone;
 • kirjutab alampäringuid.
Õpingute alustamise tingimused:
 • Omate ligipääsu arvutile ja internetile.
 • Hindate oma arvuti seisukorda ja jõudlust heaks (näiteks mängib see videosid hakkimiseta).
 • Olete valmis panustama ligikaudu 20 tundi oma aega.
 • Omate algteadmisi SQL päringukeelest.

Õppe sisu:

 1. Ülevaade SQL päringukeelest
 2. Päringu tulemuste piiramine ja andmete eksport (DISTINCT, TOP, LIMIT)
 3. Tabelite ühendamine (UNION, EXCEPT, INTERSECT)
 4. Matemaatilised funktsioonid (ABS, CEILING, FLOOR, PI, POWER, ROUND, SQRT, SQUARE, SIGN)
 5. Tekstifunktsioonid (CONCAT, LOWER, REPLICATE, TRIM, STR, UPPER, LEFT, LEN, SUBSTRING)
 6. Kuupäeva ja ajafunktsioonid (GETADATE, DATEPART, DATENAME, DATEDIFF, DATEADD, SYSDATETIME)
 7. Järjestamisfunktsioonid (RANK, DENSE_RANK, NTILE, ROW_NUMBER)
 8. Analüütilised funktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
 9. Alampäringud
 10. Kokkuvõte, lõputest ja lõputöö. Edukaks läbimiseks on vajalik sooritada lõputest ning lõputöö 3 ülesannet.
SQL e-koolituse algajatele leiate siit.